Thẩm định giá
Hướng dẫn thẩm định giá
Thủ tục thẩm định giá
Quy trình thẩm định giá
Bảng giá dịch vụ
Bảng tin thị trường
Bán đấu giá
Thông báo bán đấu giá tài sản
Thủ tục bán đấu giá
Quy trình bán đấu giá
Các quy định chung
Thông báo bán thỏa thuận cổ phần
Dịch vụ tư vấn
Thống kê truy cập
Đang Online 50
Số lượt truy cập 802602
Tỷ giá ngoại tệ
AUD 17075.56
CAD 17497.83
CHF 23222.42
DKK 3659.02
EUR 26963.1
GBP 30123.38
HKD 2958.93
INR 347.15
JPY 207.14
KRW 20.96
KWD 78891.95
MYR 5714.09
NOK 2847.55
RUB 404.24
SAR 6371.86
SEK 2621.01
SGD 16953.83
THB 704.09
USD 23085
Bán đấu giá   ->   Quy trình bán đấu giá

Quy trình bán đấu giá tài sản của SAFCO

Qui trình tiếp nhận và tổ chức bán đấu giá tài sản được thực hiện theo các bước cụ thể như sau :

Bước 1 : Tiếp nhận hồ sơ của tài sản bán đấu giá

              - Kiểm tra hồ sơ : kiểm tra các văn bản pháp lý liên quan đến  tài sản bán    đấu giá, yêu cầu khách hàng bổ sung hồ sơ (nếu có)

              - Thông báo cho khách hàng qui trình của việc tổ chức đấu giá, thời gian tổ chức, thanh tóan, phí dịch vụ đấu giá….

              - Gởi Giấy yêu cầu bán đấu giá tài sản để khách hàng điền các thông tin cần thiết của tài sản bán đấu giá (mẫu số 1)

              - Gởi mẫu Hợp đồng ủy quyền bán đấu giá để khách hàng tham khảo (mẫu số 2).

Bước 2 : Đi khảo sát thực tế :

- Chụp hình tài sản bán đấu giá

- Lập Phiếu khảo sát thực địa ghi nhận tình trạng của tài sản (mẫu số 3)

Bước 3 : Ký kết Hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản :

              - Soạn thảo Hợp đồng trình Ban Giám đốc

              - Gởi Hợp đồng đến khách hàng tham khảo.

              - Chỉnh sửa, bổ sung Hợp đồng (nếu có)

              - Trình Ban Lãnh đạo 02 bên cùng ký kết Hợp đồng, HĐ được lập 06 bản, mỗi bên giữ 03 bản.

Bước 4 : Đăng báo :

Sau khi khách hàng nộp tạm ứng tiền đặt trước theo qui định của hợp đồng, tiến hành đăng báo Sài gòn giải phóng 2 kỳ (đối với động sản) và 3 kỳ (đối với bất động sản).

Bước 5 : Soạn thảo qui chế, thông báo bán đấu giá tài sản trình Ban giám đốc duyệt (mẫu số 4, 5).

Bước 6 : Niêm yết thông báo bán đấu giá tài sản :

              - Tại Công ty     

              - Tại đơn vị ủy quyền

              - Nơi có tài sản bán đấu giá.

Bước 7 : Tiếp nhận khách hàng mua hồ sơ đấu giá :

           Bộ hồ sơ đấu giá bán cho khách hàng gồm :

              - Giấy đăng ký mua tài sản bán đấu giá (mẫu số 6).

              - Qui chế bán đấu giá tài sản.

              - Bản photo các văn bản liên quan đến tài sản bán đấu giá

              - Phối hợp với Bộ phân tài vụ thu tiền bán hồ sơ cho khách hàng

Bước 8 : Tiếp nhận khách hàng đăng ký tham gia đấu giá :

Hồ sơ khách hàng tham gia đấu giá nộp là :

              - Giấy đăng ký mua tài sản bán đấu giá

              - Bản sao CMND hoặc bản photo có đối chiếu với bản chính (cá nhân),     nếu là bất động sản có bản sao hộ khẩu

              - Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh (tổ chức)

              - Phối hợp với Bộ phân tài vụ thu tiền đặt trước của khách hàng

Bước 9 :  Báo cáo tình hình đăng ký đấu giá :

              - Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá tài sản, tổng hợp tình hình và danh sách khách hàng đăng ký đấu giá

              - Soạn Tờ trình về tổ chức phiên đấu giá trình Ban giám đốc (mẫu số 7)

Bước 10 : Gởi thơ mời tham dự phiên đấu giá :

              - Đơn vị ủy quyền

              - Phòng Công chứng (nếu là bất động sản)

              - Trường hợp không có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá, gởi Văn bản thông báo đến đơn vị ủy quyền.

Bước 11 : Tổ chức phiên đấu giá :

              - Phối hợp với Phòng Hành chính chuẩn bị dụng cụ, sắp xếp bàn ghế.

              - Tiến hành phiên đấu giá (đính kèm Diễn biến của phiên bán đấu giá tài sản)

              - Sau phiên bán đấu giá, phối hợp với Bộ phân tài vụ thu tiền đặt bổ sung của người trúng đấu giá và trả tiền đặt trước lại cho người không trúng đấu giá

Bước 12 : Công việc sau khi đấu giá thành:

              - Theo dõi việc thanh tóan tiền mua tài sản của khách hàng.

              - Sau khi khách hàng đã thanh toán đủ tiền mua tài sản :

  . Chuyển số tiền theo qui định trong Hợp đồng cho bên ủy quyền.

  . Thông báo cho bên ủy quyền biết để bàn giao tài sản cho người mua.

              - Tham dự bàn giao tài sản với bên ủy quyền và người mua

              - Liên hệ với khách hàng để ký Hợp đồng mua bán tài sản (mẫu số 9)

              - Liên hệ với Phòng Công chứng chứng nhận Hợp đồng mua bán tài sản (nếu là bất động sản)

Bước 13 : Thanh lý hợp đồng (mẫu số 10), chuyển Bộ phân tài vụ thực hiện :

              - Thanh toán số tiền theo Biên bản thanh lý hợp đồng

              - Xuất hóa đơn dịch vụ giá trị gia tăng cho bên ủy quyền

Trường hợp đấu giá không thành :

     Gởi Văn bản thông báo và đề nghị bên ủy quyền tiếp tục ủy quyền cho Công ty tổ chức đấu giá, nếu bên ủy quyền đồng ý, hai bên tiến hành ký kết Hợp đồng sửa đổi bổ sung và qui trình tổ chức bán đấu giá được thực hiện lại như từ bước 1.

Manager
  Gửi email In thông tin
Các hồ sơ đã thực hiện
Thông tin đấu giá
Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ Tài Chính Sài Gòn
Thông báo bán đấu giá tài sản Tại số E12, khu phố 3, phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Hòa - TP.TĐG
0988 666 919
Download văn bản
Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề năm 2017
THÔNG BÁO Về việc công bố Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015
Q/Đ về việc công bố tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2015
Quyết định V/v bổ sung tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2014
Danh sách các Thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề Thẩm định giá năm 2014