Thẩm định giá
Hướng dẫn thẩm định giá
Thủ tục thẩm định giá
Quy trình thẩm định giá
Bảng giá dịch vụ
Bảng tin thị trường
Bán đấu giá
Thông báo bán đấu giá tài sản
Thủ tục bán đấu giá
Quy trình bán đấu giá
Các quy định chung
Thông báo bán thỏa thuận cổ phần
Dịch vụ tư vấn
Thống kê truy cập
Đang Online 13
Số lượt truy cập 802562
Tỷ giá ngoại tệ
AUD 17075.56
CAD 17497.83
CHF 23222.42
DKK 3659.02
EUR 26963.1
GBP 30123.38
HKD 2958.93
INR 347.15
JPY 207.14
KRW 20.96
KWD 78891.95
MYR 5714.09
NOK 2847.55
RUB 404.24
SAR 6371.86
SEK 2621.01
SGD 16953.83
THB 704.09
USD 23085
Bán đấu giá   ->   Các quy định chung

Các quy định chung về bán đấu giá tài sản

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy định này được áp dụng cho việc bán đấu giá tài sản tại Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Sài Gòn (Sau đây được gọi là Công ty).

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Bán đấu giá là hình thức bàn tài sản công khai, có từ 02 người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc và thủ tục được quy định tại quy chế này;

2. Người có tài sản bán đấu giá là chủ sở hữu tài sản hoặc là người được chủ sở hữu ủy quyền bán hoặc là cá nhân, tổ chức có quyền bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

3. Người bán đấu giá là Công ty;

4. Người tham gia đấu giá tài sản là các tổ chức, liên doanh và cá nhân được phép tham gia mua tài sản bán đấu giá theo quy định của pháp luật;

5. Người trúng đấu giá (Người mua được tài sản bán đấu giá) là người tham dự cuộc bán đấu giá đã trả mức giá cao nhất hoặc ít nhất bằng giá khởi điểm được chấp thuận và được ghi trong Biên bản bán đấu giá tài sản;

6. Giá khởi điểm là giá ban đầu thấp nhất của tài sản đấu giá, làm căn cứ bán đấu giá tài sản;

7. Giá trúng đấu giá là mức giá cao nhất mà người trúng đấu giá đã trả ở vòng cuối cùng của cuộc bán đấu giá.

Điều 3 : Điều kiện tài sản được bán đấu giá

1. Tài sản bán đấu giá là động sản, bất động sản và các quyền tài sản được phép giao dịch theo quy định của pháp luật;

2. Tài sản bán đấu giá là tài sản không có tranh chấp được phép giao dịch, là tài sản có thể khảo sát được một cách thuận lợi, có thể giao cho người mua theo thời gian thỏa thuận sau khi người mua nộp đủ tiền, đồng thời có thể chuyển dịch quyền sở hữu, có thể chuyển giao quyền sử dụng hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng theo quy định của pháp luật.

Điều 4 : Nguyên tắc bán đấu giá

Việc bán đấu giá phải được thực hiện theo nguyên tắc trực tiếp, công khai, liên tục, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

Manager
  Gửi email In thông tin
Quy chế bán đấu giá tài sản Quy chế bán đấu giá tài sản
Các hồ sơ đã thực hiện
Thông tin đấu giá
Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ Tài Chính Sài Gòn
Thông báo bán đấu giá tài sản Tại số E12, khu phố 3, phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Hòa - TP.TĐG
0988 666 919
Download văn bản
Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề năm 2017
THÔNG BÁO Về việc công bố Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015
Q/Đ về việc công bố tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2015
Quyết định V/v bổ sung tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2014
Danh sách các Thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề Thẩm định giá năm 2014