Thẩm định giá
Hướng dẫn thẩm định giá
Thủ tục thẩm định giá
Quy trình thẩm định giá
Bảng giá dịch vụ
Bảng tin thị trường
Bán đấu giá
Thông báo bán đấu giá tài sản
Thủ tục bán đấu giá
Quy trình bán đấu giá
Các quy định chung
Thông báo bán thỏa thuận cổ phần
Dịch vụ tư vấn
Thống kê truy cập
Đang Online 6
Số lượt truy cập 764633
Tỷ giá ngoại tệ
Văn bản pháp luật

Ngày đăng tin: 12-02-2015
THÔNG BÁO Về việc công bố Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015
Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Sài Gòn ở Số thứ tự 26
Manager
  Gửi email In thông tin
Danh sách danh nghiệp_STT_26 Danh sách danh nghiệp_STT_26
Danh sách TĐV_STT_26 Danh sách TĐV_STT_26
CÁC TIN KHÁC

Công bố tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2013 1/3/2013 11:03:51 AM
Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2013 1/30/2013 3:52:30 PM
Q/Đ về việc công bố tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2015 1/14/2015 9:47:33 AM
Quyết định V/v bổ sung tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2014 2/10/2014 3:21:06 PM
Danh sách các Thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề Thẩm định giá năm 2014 2/10/2014 2:56:52 PM
Thông tư số 154/2010/TT-BTC 6/21/2011 9:05:34 AM
Thông tư số 203/2009/TT-BTC 6/21/2011 8:57:24 AM
Quyết định số 129/QĐ-BTC Ngày 31/12/2008 6/21/2011 8:52:41 AM
Quyết định số 77/2005/QĐ- BTC Ngày 01/11/2005 6/21/2011 8:49:18 AM
Quyết định số 24/2005/QĐ- BTC Ngày 18/4/2005 6/21/2011 8:42:33 AM
Các hồ sơ đã thực hiện
Thông tin đấu giá
Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ Tài Chính Sài Gòn
Thông báo bán đấu giá tài sản Tại số E12, khu phố 3, phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Hòa - TP.TĐG
0988 666 919
Download văn bản
Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề năm 2017
THÔNG BÁO Về việc công bố Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015
Q/Đ về việc công bố tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2015
Quyết định V/v bổ sung tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2014
Danh sách các Thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề Thẩm định giá năm 2014