Thẩm định giá
Hướng dẫn thẩm định giá
Thủ tục thẩm định giá
Quy trình thẩm định giá
Bảng giá dịch vụ
Bảng tin thị trường
Bán đấu giá
Thông báo bán đấu giá tài sản
Thủ tục bán đấu giá
Quy trình bán đấu giá
Các quy định chung
Thông báo bán thỏa thuận cổ phần
Dịch vụ tư vấn
Thống kê truy cập
Đang Online 25
Số lượt truy cập 802574
Tỷ giá ngoại tệ
AUD 17075.56
CAD 17497.83
CHF 23222.42
DKK 3659.02
EUR 26963.1
GBP 30123.38
HKD 2958.93
INR 347.15
JPY 207.14
KRW 20.96
KWD 78891.95
MYR 5714.09
NOK 2847.55
RUB 404.24
SAR 6371.86
SEK 2621.01
SGD 16953.83
THB 704.09
USD 23085
Hoạt động của Công ty

Ngày đăng tin: 13-05-2011

Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty SAFCO

Ngày 26/4/2011, tại trụ sở Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Sài Gòn số 20 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5 đã tổ chức Đại hội cổ đông thương niên nằm 2010, có 11 cổ đông tham dự và 02 cổ đông ủy quyền với tổng số 189.300/200.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 94,65%.

Thay mặt Ban Điều hành, Ông Nguyễn Văn Trung – Giám đốc Công ty báo cáo tình hình kinh doanh dịch vụ năm 2010 và kế hoạch kinh doanh dịch vụ năm 2011 của Công ty.

Ông Nguyễn Thanh Long, Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo kết quả thẩm tra tài chính và tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ năm 2010. 

 

Ông Nguyễn văn Huynh, Chủ tịch HĐQT báo cáo thêm về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2010 và kiến nghị một số vấn đề xin ý kiến của Đại hội cổ đông thường niên năm 2010. 

 

Đại hội đã nhất trí thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010 của Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Sài Gòn như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển              : 10% Lợi nhuận sau thuế

- Quỹ dự phòng tài chính          :   5% Lợi nhuận sau thuế

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi      : 25% Lợi nhuận sau thuế

- Chia cổ tức                            :  35%/Vốn điều lệ

Đại hội cũng thông qua kế hoạch kinh doanh dịch vụ năm 2011 của Công ty với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau :

- Doanh thu                     : 8.000.000.000 đồng

- Chi phí                         : 5.600.000.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế     : 2.400.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế        : 1.800.000.000 đồng

- Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ dự kiến 30% đến 35%.

Bên cạnh đó Đại hội xem xét thông qua thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Cố vấn và Ban Kiểm soát.

Đại hội thống nhất biểu quyết việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Phi Nhựt và đơn xin không tiếp tục tham gia HĐQT của Bà Nguyễn Thành Huỳnh Hương với tỷ lệ 100%.

Đại hội bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT là Ông Nguyễn Thế Phượng - Cố vấn HĐQT và Ông Nguyễn Văn Trung – Giám đốc Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Sài Gòn với tỷ lệ 100%.

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Sài Gòn ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết do Đại hội biểu quyết thông qua, Đại hội kết thúc lúc 15 giờ 30 cùng ngày.


Manager
  Gửi email In thông tin
CÁC TIN KHÁC

Tham quan nghỉ mát tại Ninh Chữ - Vịnh Vĩnh Hy - Ninh Thuận 10/20/2011 4:06:37 PM
Lễ kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 tại SAFCO 5/26/2011 3:11:26 PM
Các hồ sơ đã thực hiện
Thông tin đấu giá
Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ Tài Chính Sài Gòn
Thông báo bán đấu giá tài sản Tại số E12, khu phố 3, phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Hòa - TP.TĐG
0988 666 919
Download văn bản
Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề năm 2017
THÔNG BÁO Về việc công bố Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015
Q/Đ về việc công bố tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2015
Quyết định V/v bổ sung tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2014
Danh sách các Thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề Thẩm định giá năm 2014