Thẩm định giá
Hướng dẫn thẩm định giá
Thủ tục thẩm định giá
Quy trình thẩm định giá
Bảng giá dịch vụ
Bảng tin thị trường
Bán đấu giá
Thông báo bán đấu giá tài sản
Thủ tục bán đấu giá
Quy trình bán đấu giá
Các quy định chung
Thông báo bán thỏa thuận cổ phần
Dịch vụ tư vấn
Thống kê truy cập
Đang Online 47
Số lượt truy cập 802599
Tỷ giá ngoại tệ
AUD 17075.56
CAD 17497.83
CHF 23222.42
DKK 3659.02
EUR 26963.1
GBP 30123.38
HKD 2958.93
INR 347.15
JPY 207.14
KRW 20.96
KWD 78891.95
MYR 5714.09
NOK 2847.55
RUB 404.24
SAR 6371.86
SEK 2621.01
SGD 16953.83
THB 704.09
USD 23085
Văn bản QPPL - Danh sách các Thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề Thẩm định giá năm 2014
Tìm kiếm văn bản QPPL
Số hiệu : Danh sách các Thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề Thẩm định giá năm 2014
Trích dẫn :
Ngày ban hành : 10-02-2014
Ngày hiệu lực :
Hình thức văn bản :
Lĩnh vực : Văn bản pháp luật
Cơ quan ban hành :
Người ký duyệt :
Download :
Danh sách Thẩm định viên đính kèm Danh sách Thẩm định viên đính kèm
Danh sách các Doanh nghiệp đính kèm Danh sách các Doanh nghiệp đính kèm
Nội dung chi tiết :
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 57/TB-BTC
                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014


THÔNG BÁO   

Về việc công bố Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Xét đề nghị của các doanh nghiệp thẩm định giá;

            Bộ Tài chính thông báo:

            1. Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá và chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2014 (Danh sách kèm theo).

            2. Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 (Danh sách kèm theo).
Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên về giá phải  thực hiện đúng những quy định về thẩm định giá tại Luật Giá và Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá.

            Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014. Các Thông báo Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2013 (từ ngày 31/12/2013 trở về trước) của Bộ Tài chính không còn hiệu lực thi hành./.  

 
    Nơi nhận:                                          
- Các doanh nghiệp TĐG (theo danh sách);
- Hội Thẩm định giá Việt Nam;    
- Website Bộ Tài chính (để đăng tin);
- Website Cục QLG (để đăng tin);
- Lưu: VT, QLG.
TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ

Đã ký

Nguyễn Anh Tuấn
 
 
Các hồ sơ đã thực hiện
Thông tin đấu giá
Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ Tài Chính Sài Gòn
Thông báo bán đấu giá tài sản Tại số E12, khu phố 3, phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Hòa - TP.TĐG
0988 666 919
Download văn bản
Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề năm 2017
THÔNG BÁO Về việc công bố Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015
Q/Đ về việc công bố tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2015
Quyết định V/v bổ sung tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2014
Danh sách các Thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề Thẩm định giá năm 2014